=================================================

اطلاعیه مهم در مورد آزمون HSE

 

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری(ورودی 97) که برای استفاده از ایمیل دانشگاه تبریز شناسه کاربری پیشنهاد داده بودند میرساند User و Password آماده ارائه میباشد.

لطفا جهت تحویل به اتاق 223 مراجعه فرمائید.

 

اطلاعیه عدم پذیرش میهمان در نیمسال دوم

در دانشگاه های زیر

علامه طباطبائی تهران  ***  اصفهان  ***  هنر اصفهان

یزد  ***  چمران اهواز