=================================================

 

بنام خدا

از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، ورودی مهرماه 97، که خواهان استفاده از ایمیل دانشگاه تبریز هستند، تقاضا دارد جهت تعیین user خود حداکثر تا 15 آبان 1397، به اتاق 223(آقای جهان یار) مراجعه نمائید.