درباره دانشکده

تلفن:      3354100 - 0411
دورنگار:  3344287 - 0411

نشانی: آذربایجان شرقی/ تبریز/ بلوار 29 بهمن/ دانشگاه تبریز/ ساختمان شماره 10 دانشکده علوم طبیعی

کد پستی:  16471 - 51666

رئیس دانشکده:  آقای دکتر غلامرضا دهقان


تاریخچه

اگرچه گروه های آموزشی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز از سال 1348 شمسی فعالیت خود را در این دانشگاه آغاز کرده اند، لکن دانشکده علوم طبیعی در سال 1375 تأسیس شده است. دانشکده علوم طبیعی ابتدا شامل گروه های آموزشی زیست شناسی و زمین شناسی به صورت زیرمجموعه ای از دانشکده علوم بود. در سال 1375 دانشکده علوم به دانشکده مستقل ریاضی، فیزیک و علوم طبیعی تفکیک شد.
دانشکده علوم طبیعی با در اختیار داشتن کادر آموزشی مجرب و اعضای برجسته هیئت علمی در زمینه های تخصصی علوم طبیعی و گروه های آموزشی آن، در حال حاضر در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، دانشجو می پذیرد.


گروه های آموزشی

درحال حاضر گروه های آموزشی ذیل در دانشکده علوم طبیعی فعالیت دارند:
1- گروه زمین شناسی
2- گروه زیست شناسی علوم جانوری
3- گروه زیست شناسی علوم گیاهی

 

- تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده علوم طبیعی 29 نفر می باشد.

- تعداد دانشجویان این دانشکده 991 نفر به تفکیک، کارشناسی 839، کارشناسی ارشد 127 و دکتری 25 نفر است.

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۵۳۱۹