آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) (سال ۹۵)آئین نامه های آموزشی دانشکده
آئین نامه دوره دکتری (Ph.D) (سال ۹۶)آئین نامه های آموزشی دانشکده
آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (سال ۹۴)آئین نامه های آموزشی دانشکده
آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)آئین نامه های آموزشی دانشکده
فرم حذف دستی تک درسفرم های دانشکده علوم طبیعی
فرم تسویه حساب دانشجویان کارشناسیفرمها
فرم ویژه پژوهانه دانشجویان دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تقاضای انتقالامور دانشجوئی
خوابگاههای دانشجویی و استیجاری مقررات مدیریت دانشگاهی
اردو مقررات فعالیتهای دانشجویی
بسیج مقررات فعالیتهای دانشجویی
شورای صنفی مقررات فعالیتهای دانشجویی
نمایش فیلم مقررات فعالیتهای دانشجویی
کار دانشجوییمقررات فعالیتهای دانشجویی
دانشجوی نمونه مقررات فعالیتهای دانشجویی
خروج دانشجویان از کشور مقررات فعالیتهای دانشجویی
انجمنهای ورزشی و مسابقات مقررات فعالیتهای دانشجویی
انجمنهای علمی- فرهنگی و هنریمقررات فعالیتهای دانشجویی
تشکل های اسلامی و نشریات مقررات فعالیتهای دانشجویی
ترکیب اعضای کمیتهمقررات انضباطی دانشجویی