نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
عنواندانلود فایل
 
فرم ویژه پژوهانه دانشجویان دکتری
درخواست مجوز هدایت پایاننامه/ رساله اساتید شاغل در خارج از کشور
ارزشیابی پایاننامه کارشناسی ارشد- فرم شماره ۲
ارزشیابی پایاننامه کارشناسی ارشد- فرم شماره ۱
فرم تعهدنامه دانشجویی (کارشناسی ارشد)
ارزشیابی رساله دکتری- فرم شماره ۱
ارزشیابی رساله دکتری- فرم شماره ۲
فرمت از پیش آماده پروپوزال تشریحی کارشناسی ارشد
فرم قرارداد انجام طرح پژوهش (پروژه) مربوط به پایاننامه کارشناسی ارشد
فرم درخواست استاد راهنما
فرم درخواست تحویل پروپوزال به مدیریت گروه جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی گروه و دانشکده
فرم درخواست انجام آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی PhD
فرم اعلام نمرات آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی PhD به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
گواهی اشتغال به تحصیل در دوره تحصیلات تکمیلی
مجوز دفاع برای دانشجویان دوره دکتری
مجوز دفاع برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد
فرم دریافت وجه اسناد هزینه پایاننامه (پروژه) تحصیلی کارشناسی ارشد
فرم ویژه سهم ۲۴٪ و ۴۰٪ مربوط به پایاننامه (پروژه) تحصیلی کارشناسی ارشد
فرم شماره ۲ دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد
فرم شماره ۱ دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد