نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۳ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم تسویه حساب دانشجویان کارشناسیفرمها
فرم تقاضای انتقالامور دانشجوئی
فرم ویژه پژوهانه دانشجویان دکتریتحصیلات تکمیلی
تشکل های اسلامی و نشریات مقررات فعالیتهای دانشجویی
آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مقررات آموزشی
اردو مقررات فعالیتهای دانشجویی
ارزشیابی پایاننامه کارشناسی ارشد- فرم شماره ۱تحصیلات تکمیلی
ارزشیابی پایاننامه کارشناسی ارشد- فرم شماره ۲تحصیلات تکمیلی
ارزشیابی رساله دکتری- فرم شماره ۱تحصیلات تکمیلی
ارزشیابی رساله دکتری- فرم شماره ۲تحصیلات تکمیلی
اعزام آزاد دانشجو به خارج از کشورمقررات آموزشی
انجمنهای علمی- فرهنگی و هنریمقررات فعالیتهای دانشجویی
انجمنهای ورزشی و مسابقات مقررات فعالیتهای دانشجویی
بسیج مقررات فعالیتهای دانشجویی
ترکیب اعضای کمیتهمقررات انضباطی دانشجویی
تقاضا نامه بررسی مشکلات آموزشی دانشجویانامور دانشجوئی
خروج دانشجویان از کشور مقررات فعالیتهای دانشجویی
خوابگاههای دانشجویی و استیجاری مقررات مدیریت دانشگاهی
دانشجوی نمونه مقررات فعالیتهای دانشجویی
دانشجویان شاهد و ایثارگرمقررات آموزشی