تاریخ جدید و ساعت امتحانات نیمسال ۹۸۲ تمام رشته ها و مقاطع دانشکده علوم طبیعی

تاریخ جدید و ساعت امتحانات نیمسال ۹۸۲ تمام رشته ها و مقاطع دانشکده علوم طبیعی

۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۰:۱۰ کد : ۱۱۹۹۳ برنامه های آموزشی و امتحانات اعلانات
تعداد بازدید:۹۱۷

جهت اطلاع از مواد امتحانی در تاریخ و ساعت خاص آن روز، روی لینک ساعت امتحانی کلیک کنید.

برای دانلود برنامه تمامی دروس و مقاطع روی این لینک کلیک کنید.

برنامه امتحانات پایان ترم دوم 98-99 دانشکده علوم طبیعی

تاریخ

امتحان دروس مربوط به ساعات هر روز

11 تیرماه 1399

ساعت 9

ساعت 11:30

ساعت 15

ساعت 17:30

12 تیرماه 1399

 

ساعت 11:30

 

 

14 تیرماه 1399

ساعت 9

ساعت 11:30

ساعت 15

ساعت 17:30

15 تیرماه 1399

 

ساعت 11:30

ساعت 15

 

16 تیرماه 1399

ساعت 9

ساعت 11:30

 

 

17 تیرماه 1399

ساعت 9

ساعت 11:30

ساعت 15

 

19 تیرماه 1399

 

ساعت 11:30

 

 

21 تیرماه 1399

ساعت 9

ساعت 11:30

ساعت 15

ساعت 17:30

22 تیرماه 1399

ساعت 9

ساعت 11:30

ساعت 15

 

23 تیرماه 1399

ساعت 9

ساعت 11:30

ساعت 15

 

24 تیرماه 1399

 

ساعت 11:30

ساعت 15

 

25 تیرماه 1399

ساعت 9

ساعت 11:30

ساعت 15

 

28 تیرماه 1399

 

ساعت 11:30

 

 


( ۳ )