معرفی

تعداد بازدید:۸۰۰۱

تلفن:  3392728 - 0411
دورنگار:  3356027 - 0411
مدیر گروه: دکتر رضا صفرعلیزاده

safaralizadeh@tabrizu.ac.ir 

گروه آموزشی زیست شناسی علوم جانوری در ابتدا به عنوان یکی از گرایش های علوم زیست شناسی در سال 1348 فعالیت خود را آغاز کرده است. با وجود این، گروه زیست شناسی علوم جانوری به عنوان یک گروه آموزشی مستقل، در سال 1379 در دانشگاه تبریز تأسیس گردید.

تعداد دانشجویان در حال تحصیل
    کارشناسی:........................................................................................................................ 143 نفر
    کارشناسی ارشد(ژنتیک، بیوشیمی، فیزیولوژی و میکروبیولوژی):........................................................... 84  نفر
    دکتری:...............................................................................................................................  5   نفر

اهداف تأسیس گروه
مهمترین هدف از تأسیس این گروه آموزشی تربیت نیروهای متخصص و کارشناس در زمینه زیست شناسی و در راستای خودکفایی علمی بوده است. در اهمیت دانش زیست شناسی همین بس که طیف وسیعی از شاخه های علمی علوم طبیعی را دربر می گیرد.

مباحث آموزشی گروه
دانشجویان گروه آموزشی علوم جانوری با مباحث گسترده ای چون جانورشناسی، فیزیولوژی جانوری، بافت شناسی جانوری و جنین شناسی، ژنتیک، بیوشیمی، میکروبیولوژی و ویروس شناسی و ... آشنا می شوند.

 


زمینه های پژوهشی
بیوسنسورها، ژنتیک مولکولی، میکروبیولوژی، فیزیولوژی جانوری، بیوشیمی پایه و بالینی، بافت شناسی جانوری و جنین شناسی از جمله زمینه های پژوهشی استادان و دانشجویان این گروه آموزشی است.
 

 دانش آموختگان
فارغ التحصیلان گروه علوم جانوری در پایان تحصیلات خود توانایی های لازم در راستای تحقیق پیرامون پروژه های زیست جانوری، تدریس در مراکز آموزشی و علمی، بررسی فیزیولوژی جانوری، تحلیل بافت و جنین شناسی و ... را به دست می آورند.

برخی طرح های تحقیقاتی در دست اجرای گروه
طراحی و ساخت بیوسنسورهایی برای تشخیص بیماری های متابولیکی.
تعیین جهش های مختلف از ژن کانکسین 26 در بین مبتلایان ناشنوا از شمالغرب کشور.
اثرات اکستازی بر روی میزان پروتئین NT4 در ساقه مغز رت نر.
مطالعه هیستوشیمیایی و هیستولوژیک روده در ماهی قزل آلای رنگین کمان.
بررسی فراوانی استافیلوکوکوس ارئوس های مقاوم به متی سیلین در عفونت های استافیلوکوک.
مطالعۀ میکروسکوپی تک یاخته های شکمبه گوسفندان قزل در استان آذربایجان شرقی.
بررسی جهش های شایع ژن فنیل آلین هیدروکسیلاز در مبتلایان به بیماری PKU از شمالغرب کشور.
بررسی جهش های ژن MEFV در مبتلایان به سندرم بهجت و تب مدیترانه ای در جمعیت شمالغرب کشور.

 

آخرین ویرایش۲۶ دی ۱۳۹۶