گروه علوم زمین

تعداد بازدید:۶۰۰۰

 

آزمایشگاههای گروه

گروه علوم زمین دارای 11 آزمایشگاه در گرایش­های مختلف می­باشد که شامل آزمایشگاه سنگ شناسی، کانی شناسی، آب شناسی، پترولوژی تجربی، تکتونیک، جذب اتمی، دیرینه شناسی، رسوب شناسی، زمین شناسی اقتصادی، زیست محیطی و  فتوژئولوژی است.همچنین این گروه دارای یک کارگاه مقاطع میکروسکوپی نیز می­باشد.

 کارگاه مقاطع میکروسکوپی


آزمایشگاه پترولوژی


 
آزمایشگاه زمین شناسی اقتصادی


 
آزمایشگاه آبشناسی
آخرین ویرایش۲۰ مهر ۱۳۹۳