اتصال به اینترنت

تعداد بازدید:۱۷۹۰

الف: نحوه اتصال به شبکه برای اتصال به اینترنت:

   1) از طریق کابل شبکه

   2) از طریق اکسس پوینت (Wi-Fi)


ب: نحوه اتصال به اینترنت:

بعد از اتصال به شبکه دانشگاه تبریز، از طریق مرورگرها میتوانید به شکل زیر وارد اینترنت شوید.

در قسمت آدرس بار صفحات مرورگر آدرس زیر را تایپ کرده و دکمه اینتر را بزنید:

https://internet.tabrizu.ac.ir

سپس user و password خودتان را وارد کرده و دکمه اینتر را بزنید.

آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۳۹۷