شماره تلفن های آموزش

تعداد بازدید:۱۰۰۴

شماره تلفن های واحد آموزش دانشکده علوم طبیعی

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 دکتر سیدمهدی بانان خجسته معاونت آموزشی دانشکده 041-33392716
2 خانم مهدیه رفیعی رئیس امور آموزشی 041-33392682
3 خانم ندا بصیر کارشناس آموزش زیست شناسی جانوری 041-33392683
4 خانم آرزو نقیلی کارشناس آموزش زیست شناسی گیاهی و عمومی 041-33392675
5 آقای مرتضی امینی کارشناس آموزش گروه زمین شناسی 041-33392681

 

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۳۹۹